MARKETING

CO JE TO MARKETING?

Marketing je cesta jak uspokojit zákazníka prostřednictvím prodeje zboží či služeb, které potřebuje. Proto v marketingu sledujeme vývoj okolního prostředí firmy (ekonomické, politické, demografické, sociální, kulturní a technologické faktory). … A samozřejmě to nejdůležitější nakonec a to je pochopení potřeb zákazníka.

Dovolím si coby marketingový nejen teoretik inženýr, ale také praktik původně ve velkých firmách, poté v marketingových agenturách a nakonec praktik markeťák vlastního podnikání vytvořit vlastní definici marketingu.

MARKETING je cesta k pochopení potřeb a tužeb zákazníka a nalezení prostředků a mechanismů, které mohou tyto potřeby a tužby zákazníka uspokojit tak, aby se cítil spokojen a stal se věrným a loayálním klientem firmy nebo značky. Pokud si kdokoli, kdo pracuje v marketingu myslí, že zcela chápe a zná svého zákazníka a přestane pracovat na zdokonalování svých vlastních znalostí a schopností, aby stále lépe vnímal a chápal zákazníka, dříve nebo později původně loayální zákazník přejde ke konkurenci, jiné službě nebo zboží.

Ing. Lenka Fučíková – markeťák praktik i pokorný teoretik