LOGO podle Feng Shui

Už je to víc než 10 let, co jsem nadšená, tehdy ještě coby zaměstnanec Nestlé, odcházela z marketingového školení, kde jsem poprvé slyšela o Feng Shui a jeho aplikacích v marketingu. Od té doby uplynulo hodně vody a já už dávno nejsem manažerem v žádném z korporátů, ale podnikatelem budujícím vlastní firmu. O to víc mě těší, že právě nyní se už poněkolikáté vracím ke svému marketingovému oboru a znovu jej můžu propojit s alternativní vědou o harmoni navíc s nadhledem a obrovskými zkušenostmi z duchovního světa yogy, sebepoznání a hlavně obohacena spoustou podnikatelské praxe.

Starobylé umění feng shui má četné uplatnění v moderním světě – od obchodu feng shui až po feng shui zahrady – vše zaměřené na vytváření kvalitnějšího toku energie.

Feng Shui v podnikání

 V podnikání se feng shui uchází o dobré toky energie v kanceláři, aby posílilo blahobyt zaměstnanců a firmy a hlavně přilákalo další obchodní úspěchy. To je dnes nejoblíbenější feng shui aplikace, ale existuje další oblasti, kde feng shui může pomoci dosáhnout nejlepších výsledků.

Tím prvním je  obchodní logo, dalším vizitky, značení ve firmě a další obchodní a marketingové materiály.

Feng shui lze dokonce aplikovat i na design webových stránek, neboť i tam jde především o vyjádření energie podniku, jeho identity a cílů.

Feng Shui a obchodní LOGO.

 Existují čtyři hlavní pokyny Feng Shui, pokud jde o návrh obchodních log a dalších marketingových vizuálů. Tyto pokyny jsou založeny na základních principech feng shui, jako je teorie pěti prvků, yin-yang teorie a harmonická kombinace různých prvků, aby bylo možné nejlépe vyjádřit konkrétní energii.Stručný popis teorie 5 ti prvků, teorie vytvoření Feng Shui typologie osobnosti podnikatele a teorii Pakua – rozmístění prostoru, najdete v dalším textu.

Na co se zaměřit při přípravě LOGA podle Feng Shui

  1.  Než se podíváte na pokyny týkající se obchodního loga, ujistěte se, že znáte hlavní feng shui prvek vašeho podnikání, neboť je to užitečný výchozí bod pro design vašeho firemního loga
  2.  První je výběr barvy, protože reakce člověka na barvu je silnější než reakce na tvary a slova. Podle Feng shui-mise, každá barva představuje specifický feng shui element.
  3. Po barvě následuje výběr konkrétních tvarů, protože tvary jsou také výrazy pěti prvků feng shui. 
  4. Obrázky a symboly, i když jsou kombinací barev a tvarů, jsou další kategorií, za nimi následuje kategorie směrovacích značek a příznivé měření. 

Podívejme se na tyto čtyři hlavní kategorie podrobněji, abychom zjistili, jak vám feng shui může pomoci vytvořit nejslavnější návrh vašeho obchodního loga a dalších marketingových materiálů. Ať jste obeznámeni s feng shui nebo ne, víte, že barva jako taková hluboce ovlivňuje lidské chování. Tato znalost se úspěšně používá v různých firmách, protože reakce člověka na barvu je více či méně předvídatelná. Například červená je vždy povzbuzující, aktivní barva, která volá po akci, zatímco zelená a modrá jsou uklidňující barvy s uklidňující energií feng shui. Je zřejmé, že by se člověk měl vyhýbat červené barvě při návrhu loga lázeňské firmy, protože tato barva přinese přemíru jangu, která je v rozporu s uklidňující podstatou lázně. Feng shui přidává do barevného použití hlubší rozměr, protože každá barva patří ke specifickému prvku feng shui. V úspěšném designu feng shui je barva vždy zvolena podle výrazu jednoho z pěti prvků feng shui. Vzhledem k tomu, že každá firma patří také k určitému prvku feng shui, je velmi vhodné zvolit harmonické feng shui barvy pro obchodní logo. Nejlepší barvy jsou barvy, které posílí feng shui prvek podnikání. Například zahradnické podnikání samozřejmě patří k prvku dřeva, takže nejlepší barvy pro jeho logo jsou buď stejného prvku (dřevěné barvy: hnědé a zelené), nebo prvky, které vyživují dřevo – zem (zemní barvy) a vodu (modré a černé barvy). Červené nebo fialové barvy (jako hlavní barvy loga) budou špatným výběrem feng shui pro zahradnické podnikání, protože tyto barvy jsou výrazem prvku  Ohně, který je destruktivní součástí prvku zahradnictví. Když znáte hlavní prvek vašeho podnikání, máte dobrý výchozí bod, pokud jde o výběr tvarů loga, které nejlépe vyjádří energii vašeho podnikání. Ve feng shui je každý tvar výrazem prvku feng shui.                

Vztah tvarů (a barev) se specifickými prvky je snadno pochopitelný, pokud je spojíte s jejich přítomností v přírodě. Například dřevěný feng shui prvek je nejlépe vyjádřen obdélníkovými tvary, protože to je tvar, který se nejvíce podobá vzestupné rostoucí energii stromu, rostliny, květiny apod. Ohnivý feng shui element je nejlépe zastoupen trojúhelníkovými tvary, hvězdami atd., Protože je to nejpřesnější vizuální výraz plamenné feng shui energie ohně. Abychom ilustrovali, jak se tyto pokyny pro tvar feng shui týkají konkrétního podniku, podívejme se na příklad péče o děti. Feng shui prvek, který nejlépe vyjadřuje podstatu péče o denní péči, je prvek dřeva. Prvek dřeva je živen vodními a zemskými feng shui prvky a je omezován prvky Ohně a Kovu. Takže při výběru nejlepších tvarů pro návrh loga budou obdélníkové, čtvercové nebo vlnové tvary. Bude moudré, abyste se vyhnuli feng shui tvarům a barvám ohnivých a kovových prvků.                    

Samozřejmě, mnoho obchodních log se vyznačuje kombinací tvarů; musíte vždy používat vaši kreativitu, stejně jako svůj pocit rovnováhy a poměru, abyste zjistili, které feng shui logo tvary nejlépe vyjadřují povahu vašeho podnikání. Dále se podívejme na pokyny pro obrázky a symboly v designu obchodního loga.  Hlavním principem feng shui pro používání obrázků a symbolů v designu loga je vždy jít na nejvyšší energii feng shui. Ujistěte se, jaké jsou emocionální reakce, které vaše obchodní logo, jeho barvy, tvary a obrázky vytvoří u vašeho cílového publika. (Zajímalo by mě, jestli společnost prodávající barvy, provedla jakékoliv testování svého obchodního loga, kterým je planeta země pokrytá toxickými barvami.) V této fázi jste pravděpodobně již vybrali vaše logo; takže barvy, tvary nebo symboly, stejně jako vaše obchodní jméno, čekají na to, aby byly ve vaší obchodní značce vyjádřeny shodným způsobem. K dispozici bude mnoho možností, od velikosti a tvaru vaší značky k feng shui směru, kterým bude čelit, stejně jako nejtrvanlivější, ale i atraktivní materiály Příklady využití Feng Shui v logu můžeme vidět i u nadnárodních firem. Nejznámějším a nejčastěji citovaným je například firm a Mc Donalds. Používá žlutou barvu, která evokuje hojnost a úspěch, spolu se žlutou barvou země, která v zákaznících evokuje pocit domova a bezpečí. Velké kulaté M zákazníkům připomíná mateřská prsa a nabádá k větší konzumaci jídla. Psychologie je „hald“ mocná čarodějka a je občas fajn se na naši spotřebu podívat i očima firmy, která nám služby či zboží poskytuje a nebýt jen nevědomé „ovečky“, které bez rozmyslu kupují.

Další příklady z korporátního marketingu můžete najít zde.

http://www.top10list.cz/top-10-loga-ktera-znamenaji-mnohem-vice-nez-predpokladate-1-cast/

 

Teorie 5-ti prvků podle Feng Shui

 Dřevo 

Živel dřeva představuje růst, rozšiřování, průbojnost, vitalitu a motivaci. Jeho energie je jangová, tedy aktivní a „mužská“. Živel dřeva je podobný rostoucímu stromu, který nabírá na síle a překypuje životní energii. Dřevo je živlem mládí a nových začátků. K živlu dřeva se vztahuje zelená barva, roční období jaro a kyselá chuť. Pokud máte ve svém životě nedostatek energie dřeva, projevuje se to nedostatkem motivace, nečinností a nechutí pouštět se do nových věcí. Lékem na nedostatek živlu dřeva je přidat do svého života věci, které odpovídají energii dřeva, tedy například předměty v zelené barvě nebo v moderních tvarech. Energii dřeva ovšem nepřímo podpoříte i tehdy, když přidáte element vody, která ho živí – o vlastnostech vodního živlu bude řeč později.
Přebytek energie dřeva naopak přináší pocity hněvu, přetlak energie a podrážděnost. Pro utlumení energie dřeva a přemíry této rozpínavé a tvořivé energie je vhodné přidat prvek kovu, jenž dřevo ničí.

Dřevo Orgány jin a jang: játra a žlučník Smyslový orgán: oči Tkáně: šlachy, svaly Vlastnosti: zlost, hněv, křik, originalita, kreativita, roztěkanost, neschopnost dotáhnout věci do konce, nepořádnost Stav orgánů Dřeva se pozná podle vzhledu nehtů.

Oheň 

Ohnivý živel představuje sílu, vášeň a dynamiku. Jeho energie je stejně jako v případě dřeva jangová. Oheň přináší aktivitu, bojovnost, zápal, radost a nadšení. Těmito vlastnostmi se podobá skutečnému ohni, který přináší teplo a povzbuzení, ale pokud je ho nadbytek, může naopak škodit. Ohni patří roční období léto, červená barva a hořká chuť. Přebytek energie ohně se projevuje agresivitou, netrpělivostí, ale také pocity nenávisti. Zkrátka záležitostmi, které jsou vskutku ohnivé a žhavé. Naopak, jeho nedostatek poznáte podle toho, že vám ve věcech, které děláte chybí vášeň a nadšení. Pokud se cítíte sklesle nebo dokonce v depresi, pokud vám chybí sebevědomí, životní síla a komunikativnost, pak potřebujete víc ohně. Ohnivou energii podpoříte nejen použitím červených odstínů a ostrých výrazných tvarů, ale také když přidáte živel dřeva, protože dřevo živí oheň. Naopak, pokud cítíte, že vám ohně přebývá, vyřešíte to přidáním prvku vody, která přílišný oheň uhasí nebo udrží v přiměřených mezích.

Oheň Orgány jin a jang: srdce a tenké střevo Smyslový orgán: jazyk Tkáně: cévy Vlastnosti: mladost, otevřenost, extrovertnost, láska, radost, smích, při přemíře radostných emocí až bláznění Stav orgánů Ohně se pozná podle prokrvení obličeje…

Země 

Čínský živel země je živlem plným pohody, útulnosti a pocitu domova. Je to živel, který harmonizuje a přináší pocit pevné půdy pod nohama, zázemí, nalezení středu. Jeho energie je rovnováhou aktivního jangu a pasivního jinu. Živel země souvisí se sklízením úrody v našich životech a také s pevnými a stabilními základy, na nichž vše stojí. K zemskému živlu se vztahuje roční období pozdní léto, žlutá barva a sladká chuť. Pokud vám chybí živel země, projeví se to jako chybějící opěrný bod, harmonie a jistoty v životě. Dobrá zpráva je, že k vytvoření tohoto pocitu často stačí obklopit se věcmi, které energii země symbolizují – to znamená hodně žlutých a hnědých odstínů a různých drobností a detailů, které vytvářejí útulnou a příjemnou atmosféru. Pomáhá též přidání živlu ohně, který podle teorie pěti elementů zemi živí. I energie země však lze mít nadbytek. Projevuje se to jako přílišná odpovědnost, nadměrné ochranitelské sklony a neklid. V tom případě vám pomůže živel dřeva, který zemi ničí.

Země Orgány jin a jang: slezina a žaludek; (slinivka) Smyslový orgán: ústa Tkáně: tukové tkáně Vlastnosti: vyrovnanost a sklon k vytváření míru a pokoje ve svém okolí, starosti, ukázněnost, zodpovědnost Stav orgánů Země se pozná podle stavu tukové…

Kov 

Pro živel kovu je typická strohost, pevnost a čistota. Tento živel má pasivní „ženskou“ energii jin, která se v případě kovu projevuje jako stahující a zjednodušující princip. V živlu kovu je něco tvrdého a přísného, podobně jako ve skutečném kovu. Kov přináší pořádek, koncentraci a soustředění a chaos proti němu nemá žádnou šanci.  K živlu kovu patří roční období podzim, bílá barva a ostrá chuť – jako nůž! Živel kovu nám přináší odhodlání, odvahu, vytrvalost a dobrou organizaci. Pokud vám tyto vlastnosti v životě chybí, nejspíš potřebujete energii kovu podpořit. Znamená to používat hodně bílé barvy, vsadit na jednoduché, čisté a minimalistické tvary a zbavit se všech nepotřebných zbytečností. Jinou možností jak podpořit kov je přidat prvky země, protože země živí kov. Nadbytek kovu se projevuje v podobě smutku, který z prázdnoty a jednoduchosti tohoto živlu pramení. Jestliže je to váš problém, pak potřebujete do svého života přidat prvek ohně, který energii kovu omezí.

Kov Orgány jin a jang: plíce a tlusté střevo Smyslový orgán: nos Tkáně: pokožka Vlastnosti: analyzování, stárnutí, obrácení se do svého nitra, smutek, pláč, zbavování se zbytečného, oddělování důležitého od nedůležitého, sklon k pedantnosti…

Voda 

Vodní živel je oázou klidu, odpočinku a jemnosti. Je to, jak jinak, živel s jinovou „ženskou“ energii a mezi vlastnosti, které nám přináší, patří vlídnost, přizpůsobení se, zklidnění a rozjímání. Voda přináší obnovu a pomáhá nám zpomalit hektické tempo života. Svým klidem, ale zároveň i netušenými hlubinami moudrosti a intuice, která takové zklidnění může přinést, se tento živel podobá skutečné vodě, která se stala jeho přírodním předobrazem. K živlu vody patří roční období zima, modrá nebo černá barva a slaná chuť – jako moře… Nedostatek živlu vody se projevuje nedostatkem možností si odpočinout, ztišit svou mysl, ponořit se do svého nitra. Pokud jste pořád ve stresu, chybí vám živel vody. V dnešní době docela častý jev, nemyslíte? Energii vody podpoříte modrými odstíny nebo doplňky v temně černé, nepostradatelné jsou měkké materiály a oblé tvary. Vodu podpoříte i díky využití elementu kovu, který podle teorie pěti živlů vodu živí.
Nadbytek energie vody se naopak projevuje jako pocity strachu – přehnaného, neopodstatněného, zbytečného. Jak se jich zbavit? Přidejte do svého života prvek země, který funguje jako hatě pro vodní záplavy.

Voda Orgány jin a jang: ledviny, močový měchýř Smyslový orgán: uši Tkáně: kosti Vlastnosti: zmoudření,dosažení klidu a vyrovnanosti, stáří a příprava na smrt, kvílení a nářek Stav orgánů Vody se pozná podle stavu vlasů a zubů. Barva: černá…

 

Osobnostní typlogie podle rozboru  4 pilíře osudu (Feng Shui, Taoismus) ve srovnání s teorií 5-ti prvků

https://www.universal-tao.com/InnerAlchemyAstrology/

Příliš kovu redukuje sklizeň, neboli hojnost prvku dřeva. Proto jak v podnikání, tak v životě by se dotyčný měl nejvíce na jeho podporu zaměřit. Pomůže prvek vody a podpora prvku dřeva, například prostřednictvím zelené barvy.

 

PAKUA bytu/prostoru

V našem článku se nebudeme věnovat rozmístění prostoru kanceláře i studia, ale i tady lze podpořit plynulost toku energie vaší firmy.

Tabulka PAKUA charakterizující rozdělení částí bytu/kanceláře na jednotlivé oblasti života. Pořádek a harmonie jednotlivých částí prostoru bytu/kanceláře/studia spolu s harmonií osoby, která v prostoru bydlí, podniká. Vliv zde mají stejně jako u loga, barvy, materiály a tvary, které v prostoru používáte a vytvářejí tak pocit harmonie a odraz vaší osobnosti v prostoru.

 

Sepsala: Lenka Fučíková, podnikatelka, lektorka yogy, markeťačka a nadšenec a praktik v práci s energií všeho druhu.