Filmy pro osobní růst

Celestýnské proroctví

Film nádherným způsobem popisuje a vizuelně ukazuje jakým způsobem v dnešní době pracujeme s energiemi. Vysvětluje, proč se po setkání s některými lidmi cítíme vyčerpaní a proč naopak jiní lidé nás energií doslova zahrnou. Hlavní hrdina se vydá do Peru hnán touhou poznat hlubší smysl života. Tuto touhu naplňuje skrze pátrání po Rukopise neznámého původu. Rukopis totiž podrobně popisuje, jakou cestou se bude civilizace v příštím tisíciletí ubírat a jak se bude dále vyvíjet společnost a kultura. Film na základě stejnojmené knihy Jamese Readfielda, který vydal tuto svou knihu ve Spojených státech nejprve vlastním nákladem v nevelkém počtu výtisků. Knížka vzbudila velký ohlas, lidé si začali Celestinské proroctví opisovat a kopírovat a jeho pověst a sláva záhy rostly geometrickou řadou.

12 podmínek k dědictví

Film popisuje 12 darů/zkušeností, které musíte v životě pochopit, abyste došli k úspěchu v podnikání a štěstí v životě. Učí vás společně s Jasonem vážit si skutečně důležitých věcí v životě a rvát se tam, kde to stojí za to. Ukazuje, že abyste dosáhly úspěchu a štěstí, musíte být ochotni a schopni kdykoli začít od nuly a postavit se znovu rovně přes všechny překážky a životní zkoušky. Jason se domníval, že jeho dědictvím bude spousta peněz. Leč dostalo se mu obrovského překvapení… Film podle bestselleru „The Ultimate Gift“ od Jima Stovalla. Tento příběh vysílá odrostlé důvěřivé dítě Jasona Stevense na dlouhou cestu poznání, kdy musí nalézt odpověď na jednu zásadní otázku: jaký je vztah mezi bohatstvím a štěstím? Čeká peníze. Ale Red mu místo toho zanechal něco úplně jiného. Připravil pro něj plán, skutečnou zkoušku životem. A sice 12 úkolů, kterým Red říká „dáry“. Každý z nich Jasona svérázným způsobem zkouší a všechny dohromady ho změní navždy.